DS Garanti

Om DS-garanti

Virksomheder, der er medlem af DS Håndværk & Industri, er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere. Arbejde for erhvervsdrivende herunder andelsboligforeninger er ikke dækket af garantien.

100% sikkerhed

DS-garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde. Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen så udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Læs mere om DS-garanti her